KYKLOP

G.M.B.H.

Luka Kedžo u svom radu KYKLOP G.M.B.H. polazi od fotografske opreme koja mu je osnovno sredstvo rada, materijal koji smatra primarnim za svoje stvaralaštvo. KYKLOP G.M.B.H. je instalacija nastala po uzoru na fotografski stativ, sklopljen od poklonjenih dijelova fotoaparata, s objektivom kao veli- kim kiklopskim okom. Rad je do sada bio izlagan kao trodimenzionalni objekt u prostoru (postavljen na nogare ili obješen naglavačke), a sada je na Salonu predstavljen dvodimenzionalno u mediju fotografije. Na prvoj je fotografiji sama konstrukcija u svojoj ogoljenosti, krhkosti, crnom samol- jepljivom trakom povezanih dijelova, dok je na drugoj ogrnuta zlatnim plaštom poput kralja. Dakle, oprema, odnosno sredstvo za rad kao gospodar situacije i preduvjet za kvalitetno umjetničko djelo ili samo kao fikcija. Luka Kedžo je umjetnik u stalnom preispitivanju medija fotografije. U svom vrsno produciranom radu mitska naziva kroz različite je medije i aspekte te na osebujan i ironičan način odgovorio na temu Salona te ponovo ukazao na bitna pitanja stvaranja i produciranja umjetničkog rada.