* free_art_arhiv *

Izložba “freeart-_arhive // freeart-_4RCH1V35” jedna je od +30 međunarodnih ambasada decentraliziranog, transnacionalnog bijenala recentne digitalne umjetnosti “The Wrong — New Digital Art Biennale” koje je na web adresihttp://thewrong.org/ i raznim fizičkim lokacijama diljem svijeta prisutno u vremenu 1.11.2017.-31.1.2018., a koje u ovogodišnjem izdanju uključuje više od 80 kustosa/kustosica, i +1100 umjetnika/umjetnica digitalne umjetnosti.

Produkcijski i prezentacijski program izložbe nastaju u suradnji triju kolektiva –Format C,netdotcube iSwS, a temeljeni su na konceptima prijenosa slobodnog znanja, te suradničkom stvaralaštvu – međuzavisnosti i transdisciplinarnosti u domeni recentne umjetnosti i kulture, koje imaju potencijal odgovorno rasti u simbiozi uz digitalne i mrežne tehnologije.

“4RCH1V35” paviljon The Wronga, prikazan simultano u galeriji Siva i online, svojim djelima grade umjetnice, umjetnici i umjetnički kolektivi: 4:7F2 /Alessandro Safespacecmx /Alejandra Muñoz /André Alves /tissue hunter /Felipe Queiroz /Filip Ugrin /Florian Gutierrez aka Hilsth /George Ashwell /Hannah Rose Stewart / Isabella Eloise Rose Winthrop /John McLachlan /Jon Arbuckle ftEduardo Fornieles & 419 inc. (which also involvesLara Joy Evans) /Luka Kedžo /Olga Bjem /Quentin Gomzé /Motorola Beeper /Nikhil Singh /Helin Şahin /S.A. Mayer and Miranda Pharis /@keikencollective (Tanya Cruz, Hana Omori, Isabel Ramos) / Special: G Dragon / text borrowed from Native Aliens / …